RİSK DEĞERLENDİRMESİ

 

6331 sayılı kanun gereği her işletmenin risk analizi yapması yada yaptırması gerekmektedir.
Risk değerlendirmesi işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalardır. İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede Risk Değerlendirmesini yapar veya yaptırır.
Risk değerlendirmesi ekibinde ;

  İşveren veya işveren vekili,
  İş güvenliği uzmanı,
  İşyeri hekimi,
  Çalışan temsilcileri,
  Destek elemanları,
  Birim temsilcileri bulunmalıdır.

ETKİN OSGB olarak risk değerlendirmesi kapsamında gerekli bilgiler toplanarak konusunda uzman A, B, C sınıfı İş Güvenliği Uzmanlarımız tarafından, işletmeniz ve yaptığınız üretim süreçlerine özgü, farklı risk analizi yöntemleriyle sizlere çözüm önerileri sunmaktayız.

ACİL DURUM EYLEM PLANI

 

Doğal afetler, yangın, kimyasal ya da basınçlı kapların patlaması, sabotaj, terör saldırısı gibi durumlarda işyeri bireylerinin alması gereken tedbirler zincirinin neler olmasının anlatılması, planlanması ve ilgili tatbikatların yapılmasına "Acil Eylem Planı" diyoruz.
Acil eylem planlamaları firmalarda yaşanabilecek olası risklere karşı işyerindeki bireyleri hazırlıklı tutma amacını güden bir dizi planı, iş bölümünü ve tatbikatları içerir. Afet ve acil durum yönetiminin dört aşamasına ( hazırlık, zarar azaltma, müdahale, iyileştirme) uygun olarak kurduğumuz Acil Durum Yönetim Sistemi, esnek planlama anlayışı ile hazırladığımız planlar, kontrol listeleri, formlar, talimatlardan ve senaryolardan oluşan yapı ile Kurumsal Çözümler sunmaktayız.
Acil durum eylem planında;

  Acil durum planı genel esasları,
  Acil durum organizasyonu ve görevi,
  Acil durum ekipleri ve görevleri,
  Haberleşme ve iletişim sistemi ve planı,
  Acil durum prosedürleri,
  Gerekli araç, gereç ve malzemeler,
  Acil durum iletişim listesi,
  Acil durum kuruluşları ile koordinasyon ve işbirliği,
  Acil durum senaryoları ve tatbikat planlaması bulunmaktadır.

HAZOP RİSK ANALİZİ

 

HAZOP Çalışması “Hazard and Operability” kelimelerinin kısaltmasıdır ve “Tehlike ve İşletilebilirlik” olarak dilimize çevrilebilir. Özellikle kimya sanayisinde tehlikelerin belirlenmesi için en çok kullanılan yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Risk analizi yaparken proses güvenliği öncelikli olarak göz önüne alındığında kullanılan tekniğin seçimi oldukça önemlidir. Seçilen tekniğin hatalı olması doğru senaryoların oluşturulamaması ve hatalı yatırım kararları alınmasına neden olabilir.Bu nedenle en doğru teknik, en başarılı sonuçlar ve en güvenli çalışma için A,B,C sınıfı uzmanlarımız sizlerle koordineli olarak risk analizinizi firmanıza özgü olarak hazırlamaktadır.

YANGIN GÜVENLİK PLANI

 

Herhangi bir yangın olasılığına karşı korunma tedbirlerini almak, tedbirleri kontrol etmek ve istenmeyen bir olay olması durumunda, en kısa zamanda, en etkili bilinçli müdahale ile zararları en aza indirgemek, çalışanlarınızı, ziyaretçilerinizi ve sizleri korumak, oluşacak hasarı en aza indirmek öncelikli amacımızdır. Firmanıza en uygun yangın güvenlik planını sizler için hazırlıyor ve sunuyoruz.

COVİD-19 RİSK DEĞERLENDİRMESİ

 

COVID-19 pandemisi ile mücadele sürecinde toplum sağlığının korunması ve sağlıklı çalışma sürekliliğini sağlama sorumluluğunun yanında, çalışanlarının sağlığını , işyerinin güvenliğinin sağlanması ve sürdürülmesi noktasında da büyük bir sorumluluk taşımaktayız. İlgili mevzuat gereği ve ilerleyen süreçte yaşanması muhtemel risklerin azaltılması/bertarafı açısından firmanıza özgü Risk değerlendirmesine ek olarak Covid-19 ile ilgili en etkin risk değerlendirmenizi hazırlıyor ve eğitimleri çaşışanlarınıza etkin bir şekilde aktarıyoruz.

ÖLÇÜM HİZMETLERİ

 

İş hijyeni ölçümleri Mevzuat gereği işverenin yaptırmak zorunda olduğu ölçümlerdir. Yönetmelik 5. maddede “İşveren, iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerini risk değerlendirmesine bağlı olarak yaptırır.” denilmektedir.Ancak yapılacak her parametre için birden çok metod vardır.Hangi metod daha uygun?,işlemler hangi aralıklarla tekrarlanmalı?,Kaç farklı alanda ölçüm yapılmalı ? gibi sorularınıza en doğru cevabı bulmanıza yardımcı oluyor ve ortam ölçümlerinizi yapıyoruz.

  Gürültü Ölçümü,
  Gürültü Maruziyet Ölçümü,
  Toz Ölçümü,
  Toz Maruziyet Ölçümü,
  Titreşim Maruziyet Ölçümü,
  Aydınlık Seviyesi Ölçümü,
  Termal Konfor Ölçümü (PMV-PPD indeksi, WBGT indeksi),
  Toksik Gaz ve Buhar Ölçümü gibi parametreleri kapsamaktadır.

PERİYODİK MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ÖLÇÜMLERİ

 

Çalışma koşulları ve zamana bağlı olarak basınçlı kaplar ve kaldırma-itme makinaları zaman içerisinde bozulmaya ve deforme olmaya başlarlar. Bu süreç ilerledikçe makinaların ömrü git gide tükenir. Periyodik kontroller esnasında kontrolü yapılan cihaza ait tüm genel ve kritik noktalar incelenerek kayıt altına alınır. Gerekli bölümlerin kalınlık, uzunluk, derinlik, iç ve dış çap ölçümleri yapılır. Kontrolün son aşamasında cihaz ile birlikte deneyler gerçekleştirilir, deney sonrasında alınan gözlem ve ölçüm değerleri ile deney öncesi yapılan ölçümler karşılaştırılır. Cihazın çalışma durumu "İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği" gereğince ayrıntılarıyla beraber raporlanarak ilgili firmaya teslim edilir.

Kaldırma Araçları Periyodik Kontrolü

  Forklift periyodik kontrolü,
  Transpalet periyodik kontrolü,
  Mobil vinç periyodik kontrolü,
  Vinç periyodik kontrolü,
  Caraskal periyodik kontrolü,
  Yük asansörü periyodik kontrolü,
  Manlift periyodik kontrolü,
  Sepetli platform periyodik kontrolü.


Basınçlı Kap Periyodik Kontrolü

  Kalorifer kazanı periyodik kontrolü,
  Sıcak su kazanı periyodik kontrolü,
  Buhar kazanı periyodik kontrolü,
  Kompresör periyodik kontrolü,
  Hidrofor periyodik kontrolü,
  Hava tankı periyodik kontrolü,
  LPG tankı periyodik kontrolü,
  Sanayi gazlarının tank kontrolü.

ELEKTRİK ve TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİ

 

“İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” kapsamında yılda bir periyodik olarak yapılması gereken “Elektrik Tesisatının Uygunluk Kontrolü, Topraklama Ölçümleriyle Topraklama Tesisatı Kontrolü, Yıldırımdan Korunma Tesisatı (Paratoner) Kontrolü” işlemlerinin periyodik kontrol işlemlerini firmamız bünyesinde yapıyoruz.