MESLEKİ EĞİTİMLER

 

Türkiye’nin en büyük sorunlarından bir tanesi de, yeterli oranda ve kalitede mesleki eğitimini tamamlamış personel ediniminde yaşanan sıkıntılardır. İşte bu sebeple mesleki eğitim aldırılmasına ve mesleki eğitimini tamamlamış personel çalıştırılması daha fazla önemsenmeye başlanmıştır. Mesleki eğitim temin etme zorunluluğunu taşıyan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan sektör ve işlerde, personelin yapacağı iş ile alakalı mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler kesinlikle çalıştırılamaz. Personellerinizin yapacağı iş ile alakalı mesleki eğitim almalarına yardımcı oluyoruz.

YANGIN EĞİTİMİ

 

Amaç :Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik Kapsamında Kurum ve Kuruluşlarda görev yapan tüm personelin: kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirgemek, Personele yangın güvenliği bilgisini vermek, yangın yaratan riskleri tanımlamak, yangın çıkmaması için alınması gereken önlem ve davranış biçimlerini göstermek, yangın anındaki tahliye yöntem ve yollarını öğretmek.

Temel Yangın Eğitimi Nasıl Olmaktadır?

  İşyerleri, Fabrikalar, tesisler, hastaneler, okullar ve şirketlerde bulunan yangın söndürme cihazını doğru şekilde kullanması ve öğrenmesi gereken bir eğitimdir.

Temel Yangın Eğitimi Ne Kadar Sürer?

  4 Ders saati (3 saat anlatım, 1saat uygulama)

Eğitimin Sonunda Ne Olur?

  Eğitim sonunda eğitim sonuç raporu düzenlenerek, katılımcılara eğitim katılım/başarı belgesi verilir.

Eğitim Sonrası Kazanımlar :

Temel yangın eğitimi almış her birey;

  Yanma ve yangını bilir,
  Yangına sebep olacak faktörleri bilir,
  Yangın söndürme cihazlarını bilir ve kullanır,
  Algılama sistemlerini bilir,
  Sabit söndürme sistemlerini bilir,
  Yanmanın oluşumunu bilir,
  Yangının tanımını ve yangın türlerini bilir,
  Söndürme maddelerini bilir,
  Binayı terk etmeyi ve yardıma muhtaç kişilere nasıl yardım edeceğini bilir,
  Binayı terk ederken neler yapılacağını bilir,
  İşletme toplanma bölgesini bilir,
  Toplanma bölgesinde nasıl davranılacağını bilir,
  Acil müdahale ekiplerinin nasıl oluşacağını bilir,
  Yangın türüne göre söndürme maddelerini kullanabilir,
  Nasıl yardım çağıracağını bilir,
  Basit yangın güvenlik önlemlerini bilir,
  Yangın olayı meydana geldiğinde itfaiyeyi, ilgili kişileri ve etrafı haberdar edeceğini bilir,
  Binayı terk ederken anahtar, şalter, tuş vs. kapatır,
  Kaçış yollarını bilir ve kullanır,
  Portatif Yangın söndürme cihazlarını kullanır,
  Başlangıç aşamasındaki yangınları söndürebilir.

İLKYARDIM EĞİTİMİ

 

Herhangi bir kaza yada yaşamı tehlikeye düşüren durumda,sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar,hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla, ilaçsız olarak yapılan uygulamalara ilk yardım denir.
İLK YARDIM UYGULAMASINDA KESİNLİKLE İLAÇ KULLANILMAZ.

İLK YARDIM YÖNETMELİĞİ;

Madde 16 – Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her on personel için bir olmak üzere, bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış “İlkyardımcının bulundurulması zorunludur.

  Temel İlkyardım Eğitimi: (2 gün /16 saat),
  Genel ilkyardım bilgileri,
  Hasta / yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi,
  Temel yaşam desteği,
  Kanamalarda ilkyardım,
  Yaralanmalarda ilkyardım,
  Yanık, donma ve sıcak çarpmalarında ilkyardım,
  Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilkyardım,
  Bilinç bozukluklarında ilkyardım,
  Zehirlenmelerde ilkyardım,
  Hayvan ısırmalarında ilkyardım,
  Göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım,
  Boğulmalarda ilkyardım,
  Hasta/yaralı taşıma teknikleri.

HİJYEN EĞİTİMİ

 

Hijyen Nedir?

Her iş kolunun özelliğine göre çalışanın kendisinin ve halkın sağlığını tehlikeye sokmayacak biçimde hizmet vermesini sağlamak amacıyla yapılacak uygulamaların ve alınan temizlik önlemlerinin bütünüdür.Hijyen eğitimini firmanız çalışanlarına tam kapsamlı olarak sunmaktayız.

EĞİTİM KONULARI NELERDİR?

  Çalışanlarının yasal yükümlülükleri ve yasal hakları,
  Hijyen yönetmeliği,
  Hijyenin tanımı,
  Hijyenin nasıl sağlandığı,
  Temizlik ve dezenfeksiyon,
  Halk sağlığı açısından risk oluşturduğu bilinen virüslerin, bakterilerin, parazitlerin, mantarların ve diğer enfeksiyon etkenlerinin genel özellikleri,
  Bulaşma yolları,
  Hangi iş kolunda nasıl bulaşmalar olabileceği,
  Halk sağlığının nasıl tehdit göreceği,
  Hastalık belirtilerini,
  Korunma yolları.

YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ

 

Yüksekte Çalışma Nedir ?

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Ek-4`e göre yüksekte çalışma seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her türlü alanda yapılan çalışma olarak tanımlanır.

Eğitimin Faydası Nedir ?

Eğitim sonunda ölümcül riski olan yüksekte çalışma tipleri için çalışanlar bilinçli ve eğitimli olarak iş güvenliği açısından kuralları biliyor ve hayatlarını koruyabiliyor olacaklar.

ETKİN OSGB bünyesinde çalışan, inşaatlarda tecrübeli İş Güvenliği Uzmanları ve belgeli eğitmenler tarafından eğitimler verilmektedir.

Yasal Dayanak : Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Ek-4 Yapı Alanları İçin Asgari Sağlık ve Güvenlik Şartları, A Bölümü (Yapı alanındaki çalışma yerleri için genel asgari şartlar) Yüksekte çalışma kısmının 2. Maddesi, g bendinde; Bu alanlarda çalışanlara yüksekte çalışmayla ilgili tehlike ve riskler konusunda bilgilendirme yapılarak gerekli eğitim verilir.

Yüksekte Çalışma Eğitimi:

Mesleki yeterlilik olarak görülmeye başlanan yüksekte çalışma eğitimleri, tehlike sınıfı gözetmeksizin her iş yerinin ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlenebilmektedir.

Eğitimin İçeriği Nedir ?

  Yüksekte çalışmanın yasal mevzuatımızdaki yeri,
  Yüksekte çalışma çeşitleri.
  Yüksekte çalışmadaki tehlike ve riskler,
  Yüksekte çalışmada alınması gereken önlemler,
  Yüksekte çalışmada kullanılacak kişisel koruyucu donanımlar,
  Yüksekte çalışmada kullanılacak yardımcı ekipmanlar,
  Yüksekte çalışmada kullanılması gereken ip çeşitleri,
  Yüksekte çalışmada kullanılacak düğüm çeşitleri,
  Yatay ve düşey yaşam halatlarının kullanımı,
  Düşüş faktörü kavramı.

COVİD-19 EĞİTİMİ

 

İçinde bulunmuş olduğumuz pandemi sürecinde çalışanlarımızın bilinçli olması, hastalığın yayılmaması ve verimli, sağlıklı şekilde çalışmaya devam etmeleri için önemli rol oynamaktadır. Bizler bu anlamda siz ve çalışanlarınız için gerekli eğitim ve bilgilendirmeyi sağlıyoruz.
Eğitim içeriğinde Covid-19 nedir, nasıl bulaşır, korunma yolları ve bulaşması halinde neler yapılmalı vb. konulara değinerek bilinçlenmelerini sağlıyoruz.